Στο μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, αρχαία κυπριακή συλλογή

2014-08-30 12:29

 
Η διαχρονικότητα του αρχαίου κυπριακού βίου και της τέχνης αναδεικύεται μέσα από τα 550 αντικείμενα από την 4η π.Χ. χιλιετία έως τον 18ο μ.Χ αιώνα που βρίσκονται στο μουσείο.
 
Η έκθεση αναδεικνύει την πλούσια κεραμική των Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων, η οποία αντιπροσωπεύει τον πυρήνα της Συλλογής. Σε δέκα προθήκες παρουσιάζεται η κεραμική, καλύπτοντας χρονολογικά ένα ευρύτατο φάσμα από τα μέσα της 3ης π.Χ. χιλιετίας έως την Ύστερη Αρχαιότητα.  Η κεραμική πλαισιώνεται με αντικείμενα για την λατρεία, την υφαντική, την αρωματοποιία, τις ταφικές πρακτικές, τη γραφή, τη μεταλλοτεχνία, τη νομισματοκοπία, τη σφραγιδογλυφία και τις εξωτερικές σχέσεις. Με τα γυαλινά σκεύη και τα κοσμήματα ολοκληρώνεται η παρουσίαση
.
Ακόμα παρουσίαζεται η εξέλιξη της ανθρώπινης μορφής στη Ειδωλοπλαστική, την Γλυπτική από την Χαλκολιθκή έως την ρωμαϊκή περίοδο. 
Τέλος, ο επισκέπτης μπορεί να σταθεί στις οθόνες αφής, οι οποίες υποστήρίζουν με ποικίλα κείμενα και εικονογράφηση την ιστορία για την δημιουργία των μετάλλων και τα κοιτάσματα χαλκού, τα διάφορα συστήματα προσυλλαβικής και συλλαβικής γραφής, την αφήγηση του αντιπραγματισμού και των νομισμάτων.

  

Εισιτήρια

Γενική είσοδος (πλην Δευτέρας): 7€

Μειωμένη είσοδος: 3,5€ (άτομα άνω των 65 ετών, φοιτητές, άτομα 19-26 ετών)
Ομάδες 15 ατόμων και άνω: 5 (ανά άτομο)
Γενική είσοδος Δευτέρας: 3,5€

Ελεύθερη είσοδος: παιδιά και νέοι έως 18 ετών, άτομα με αναπηρία και ο συνοδός τους, μέλη του ΜΚΤ, αρχαιολόγοι, φοιτητές αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης, υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού, μέλη του ICOM και του ICOMOS, δημοσιογράφοι, διπλωματούχοι ξεναγοί, εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν σχολεία σε
εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου, γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα του Σαββάτου

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα , +302107228321, http://www.cycladic.gr/

Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο από τις 10:00 έως τις 17:00
Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 20:00
Κυριακή από τις 11:00 έως τις 17:00

Είσοδος 3,5 - 7 ευρώ