Προθεσμία από 1-15 Νοεμβρίου για τις κατακτήριες

2015-10-23 11:38

 

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα δεύτερο πτυχίο θα έχουν εκατοντάδες φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα νέο κύκλο σπουδών, δίνοντας εξετάσεις το Δεκέμβριο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσει η κάθε σχολή. 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του τμήματος υποδοχής του ΑΕΙ ή ΤΕΙ τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

 

Πηγή:news.gr