Προϊόν #2

Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα προιόντος